Hallitus

PKAHT:n hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä.

Puheenjohtaja:

  •  Esa Haapala

Varapuheenjohtaja: 

  • Pekka Nuutinen

Hallituksen jäsenet: 

  • Sanna Hämäläinen
  • Terhi Kettunen
  • Veikko Kosunen
  • Keijo Mutanen
  • Timo Seppälä
  • Ahti Toivanen